Systém řízení stravování Apetit

Všechny firmy jsou povinny umožnit zaměstnancům stravování. Řada firem řeší tento problém nákupem tzv. stravenek pro veřejné stravování a jejich zaměstnanci chodí na obědy do restaurace. Některé zejména velké firmy zřizují ve svých provozech jídelny s kuchyněmi, ve kterých vaří jídlo pro své zaměstnance.

Je však poměrně velká skupina firem, kterým žádná z uvedených variant nevyhovuje a nechávají si jídlo pro své zaměstnance vařit externě a do firmy dovážet. I když každá z těchto metod má své výhody a nevýhody, zdá se nám, že posledně uvedená je nejvýhodnější. Setkáváme se s ní u malých firem s několika zaměstnanci stejně jako u firem se stovkami strávníků. Výroba jídla ve velkém může zaručit jeho standardní kvalitu, firma nemusí zabezpečovat provoz kuchyně, většinou je k dispozici výběr více jídel, zaměstnanci netráví čas na cestách do restaurace a čekáním na obsluhu, náklady a proto i ceny jsou poměrně nízké.

K některým docházkovým systémům je možno přiobjednat systém pro řízení stravování, toto řešení se však hodí pouze pro ty organizace, které chtějí do nákupu docházkového a stravovacího systému investovat nemalé prostředky.

Nabízené programové vybavení řeší softwarovou podporu stravování ve firmě, která dováží jídlo pro zaměstnance a zajišťuje jejich výdej. Je vhodné pro firmy od dvou zaměstnanců, přitom maximální počet zaměstnanců není omezen.

Zaměstnanci firmy se dozví, jaká jídla mají v dalším období k dispozici, mají možnost určit, které dny budou chtít jíst jaká jídla. Obsluha systému – správce – potom objedná u dodavatele souhrnné množství jídel. Po dodání jídla je možno při výdeji kontrolovat co si kdo objednal. Následně se strávníkům vyúčtuje cena odebraného jídla za zvolené období a zkontroluje se faktura dodavatele. Námi nabízený systém všechny tyto úkoly elegantně řeší.

Základní vlastnosti systému

Download progamu